Students

Name Position Enrollment year Graduate year Current institution email
XU, Suyang PhD student 2021     1362810007@qq.com
HUANG, Xinyuan MSc student 2020     huangxinyuan20@mails.ucas.ac.cn
CHEN, Lixin MSc student 2020     948820662@qq.com
XU, Junhong MSc student 2020     xujunhong20@mails.ucas.ac.cn
LI, Jianhong MSc student 2020     lijianhong20@mails.ucas.ac.cn
GAO, Yiming PhD student 2019     gaoym@impcas.ac.cn
ZHAO, Zhen PhD student 2019     zhaozhen@impcas.ac.cn
ZHENG, Fanfei PhD student 2019     zengfanfei@impcas.ac.cn
ZHENG, Kuankuan PhD student 2017     zhengkuankuan@impcas.ac.cn
GAO, Qirui     MSc (2021) Nuclear Power Institute of China  
WEN, Xiaojiang     MSc (2021)    
HUANG, Shan     MSc (2021)    
ZHANG, Mingming     PhD (2020) IMP/CAS  
ZHOU, Bingqian     MSc (2020)    
LIU, Xiaoyu     PhD (2021) KTH Royal Institute of Technology, Sweden  
SUN, Mingdao     PhD (2018) Shenzhen Institutes of Advanced Technology,CAS  
YU, Lin     PhD (2016)    
SUN, Yuliang     PhD (2013) Huzhou University  
ZHU, Zhichao     PhD (2011) University of South China  
HUA, Wei     PhD (2009) Sun Yat-sen University  
WANG, Hualei     PhD (2006) Zhengzhou University